top of page

Generelle handelsbetingelser

Powercyklus
v/ Augusta Mariia Søndergaard
Ahornsgade 18, kl.th.
2200 København N


1. Generelle handelsbetingelser for betaling

1.1  Alle priser hos ”Powercyklus” er anført i Danske Kroner (DKK) inklusiv moms. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, website, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.

1.2 For enhver opkrævning gælder det, at betaling er 8 dage netto. Du har mulighed for at betale med Mastercard, Visa, Visa/Dankort. Overskrider du betalingsfristen, tillægges et rykkergebyr på 150 kr. inkl. moms, samt morarente: Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. påmindelse. Efter anden påmindelse vil vi sende sagen til inkasso, og eventuelle opgaver vil blive sat i bero og først sat i drift igen, når vi har modtaget den fulde indbetaling. Ved ratebetaling se nedenfor under pkt. 4.

1.3  Når du har indbetalt, modtager du en kvittering via mail med købsdetaljer og eventuelle specifikke kursusdetaljer.

1.4  Kvitteringen er din adgang til et kursus, workshop, uddannelse m.v. hos ”Powercyklus”, og du skal derfor huske at medbringe denne kvittering.

2 Køb af kurser, uddannelser, workshops, forløb mv.

2.1 Ved køb af kurser, uddannelser, workshops, forløb mv. hos ”Powercyklus” er købet som udgangspunkt bindende, se dog under fortrydelsesret. Der er mulighed for at overdrage en adgang til et kursus, uddannelse m.v. til en anden, men det er vigtigt, du giver os besked om, hvem der vil deltage i stedet for dig. Skriv derfor en mail på powercyklus@augustamariia.dk og oplys om, hvem der eventuelt vil deltage i stedet for dig selv.

2.2 Det er ikke muligt at skifte til et andet hold eller få kompensation i form af et andet kursus eller en uddannelse hos ”Powercyklus”, såfremt du bliver forhindret i at deltage i et kursus, en workshop eller en uddannelse, du havde tilmeldt dig, f.eks. på grund af sygdom.

2.3  I tilfælde af, at holdet er overtegnet, vil det fulde beløb blive tilbagebetalt. Der refunderes ikke for holdgange, hvor deltageren ikke har kunnet deltage. Et nyetableret hold gennemføres kun, hvis 3/4 af pladserne eller mere er besat. Er denne betingelse ikke opfyldt og der aflyses refunderes det fulde beløb.

2.4  Ved sygdom hos underviseren forsøges der at finde en afløser eller der etableres en erstatningsgang. Det er ikke muligt at få refunderet det indbetalte beløb, hvis man er forhindret i at deltage i erstatningsgangen. Hvis det ikke lykkes at finde en afløser refunderes beløbet for den pågældende dags undervisning.

3 Fortrydelsesret ved køb af onlinekurser, uddannelser, workshops m.v.

3.1 I henhold til lov om forbrugeraftaler har du 14 dages fortrydelsesret, når du har købt en ydelse over nettet. Dvs. du har 14 dage til at meddele os, at du fortryder købet. Det gælder både, når du køber varer, og når du køber ydelser, som kurser, workshops og uddannelser. Fortrydelsesretten indtræder fra det tidspunkt, du modtager en bekræftelse på din tilmelding, dog aldrig længere end 3 måneder fra din bestillingsdato.

3.2 Er du påbegyndt et kursus, en workshop eller uddannelse efter du har fået kendskab til vores betingelser, er din fortrydelsesret ophørt også selv om opstarten af kurset, workshoppen eller uddannelsen er påbegyndt indenfor 14 dage efter din tilmelding.

4 Ved ratebetaling

4.1 Det er muligt at betale specifikke forløb, kurser eller uddannelser i rater, se beskrivelsen af det enkelte forløb, kursus eller uddannelse.

4.2 Det skal præciseres, at selv om du har denne valgmulighed, skal alle rater betales, også selv om du afbryder din deltagelse på et forløb, kursus eller en uddannelse og således ikke gennemfører.

4.3  Ved ratebetaling indgås der en separat betalingsaftale, om beløb, løbetid og hvorfra beløbet skal trækkes. Ved manglende dækning på din konto ophæves aftalen, og det skyldige beløb skal indbetales straks. Forløbet, uddannelsen eller kurset kan ikke gennemføres, før det skyldige beløb er indbetalt.

5 Force Majeure

5.1 I tilfælde af force majeure/force majeure lignende forhold vil det ikke være muligt at få refunderet pengene for arrangementet eller udgifter forbundet med arrangementet (fx transport, indkvartering, forplejning). Det vil heller ikke være muligt, at skifte til et andet arrangement. ”Powercyklus” vil løbende holde deltagerne underrettet og efter bedste evne finde en anden god måde at afholde arrangementet på.

6 Persondata

6.1  Ingen personlige oplysninger som registreres hos ”Powercyklus”, vil på noget tidspunkt blive overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

6.2 Relevante oplysninger opbevares sikkert og opfylder GDPR-loven, og er kun tilgængelige for medarbejdere ansat hos ”Powercyklus” og opbevares kun i den tid som lovgivningen stiller krav om. Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret samt få slettet dine oplysninger, såfremt dette ønskes.

6.3 Når du indgår en aftale med “Powercyklus”, bruger vi følgende oplysninger:

 

  • Navn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-mail adresse.


Vi gemmer dine personoplysninger, således at din booking historik kan bruges ved andre forløb/kurser/uddannelser, du tilmelder dig. Du vil altid få oplyst hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

bottom of page